Skip to main content

Als ik bijgaand artikel van de NOS lees, ben ik benieuwd naar hoe we de komende tijd gaan oogsten, op basis van wat er de afgelopen jaren gezaaid is. Ik draai(de) mee in, of was zijdelings betrokken bij, diverse programma’s die als doel hadden het beleid en de uitvoering rondom schuldhulpverlening te verbeteren. Tamara van Ark was vaker dan ooit te zien in allerlei tv-programma’s over schulden en zowel koningin Maxima als prinses Laurentien lieten hun betrokkenheid bij het onderwerp zien.

Ambities programma’s schuldhulpverlening

In alle programma’s zie ik ongeveer dezelfde ambities geformuleerd:

  • Preventie – Hoe zorgen we ervoor dat minder mensen in de schulden komen?
  • Vroegsignalering – Hoe zorgen we ervoor dat, als mensen in de schulden komen, ze zo snel mogelijk in beeld komen of hulp vragen?
  • Curatie (hulpverlening) – Als ze eenmaal in een hulptraject zitten, hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van die hulpverlening zo optimaal mogelijk is? Welke beleid is daarvoor nodig? Welke kennis en vaardigheden hebben hulpverleners nodig? etc.
  • Nazorg – Hoe voorkomen we dat mensen, nadat ze geen schulden meer hebben, niet terugvallen in hun oude situatie?

Hieronder enkele voorbeelden:

Dichtbij de inwoner

schulden hulp nijmegen

Zo werd in de gemeente Nijmegen de Financieel Expert in de Wijk opgezet. Hiermee kwam de schuldhulpverlening dichtbij de inwoner, in de wijk. De financieel expert is een resultaat van samenwerking tussen de gemeente, Sterker Sociaal Werk en Bindkracht10.

Doel: betere samenwerking in de regio, sneller signaleren van mogelijke financiële problemen en laagdrempelige toegang tot financiële hulp.

Publiek-private samenwerking

Moedige Dialoog schulden

De Moedige Dialoog is een landelijk programma dat zich inzet voor de financiële en sociale redzaamheid van mensen in heel Nederland. Ze bouwen netwerken waarin bedrijven, overheden, onderwijs en maatschappelijke organisaties gelijkwaardig samenwerken om armoede, schulden en geldstress aan te pakken. Focus op educatie, preventie en Vroegsignalering. Inmiddels zijn er 25 publiek-private netwerken door het hele land.

Doel: betere samenwerking tussen overheid, bedrijven, onderwijs en maatschappelijk werk met als uiteindelijk doel focus op educatie van doelgroepen, preventie en vroegsignalering.

Kwaliteit hulpverlening

schouders eronder kennis schulden

Ten slotte, Schouders Eronder. Dit programma heeft als doel bij te dragen aan het professionaliseren van het vakmanschap van schuldhulpverlening. Het draait inmiddels ruim 2 jaar. Wat heeft dit opgeleverd en hoe kunnen we nu de vruchten plukken van al die inspanningen en kennisdeling?

Overzicht initiatieven

Dit is slechts een bloemlezing, er zijn nog veel meer initiatieven te noemen als de Nederlands SchuldhulprouteSchuldenlab en alle gemeenten die met Vroeg eropaf / Vroegsignalering aan de slag zijn gegaan. Download hier een overzicht van de initiatieven Brede Schuldenaanpak.

Ik hoop oprecht dat …

…we samen in staat zijn om mensen in een zo vroeg mogelijk stadium te vinden en te helpen. En ‘helpen’ betekent voor de een dat je het even tijdelijk moet overnemen, terwijl het voor een ander betekent dat je de klant regie geeft over het hulptraject.

…mensen die in de schulden terechtkomen geen traject van jaren gaan doorlopen, maar dat we zorgen voor een spoedige financieel gezonde situatie.

Lees hier m’n blog over hoe ik een week met een heel krap budget moest rondkomen.