Adviseur sociaal maatschappelijk domein

Ik geloof in de mogelijkheid om grote thema’s aan te pakken. Hoe? Door klein te beginnen, met de overtuiging dat je samen iets op gang kunt brengen. Zo geloof ik in inclusiviteit, in de aanpak van armoede en in het verduurzamen van onze maatschappij.

Nadat ik me vijftien jaar als communicatieprofessional en projectmanager in allerlei projecten heb vastgebeten, koos ik ervoor om me alleen nog te richten op projecten die in mijn ogen zinvol zijn. Dáár wil ik meerwaarde bieden. Dat doe ik als projectleider, adviseur en communicatieprofessional.

Wat zijn zinvolle projecten?

Een project kan zinvol zijn omdat het kansen biedt voor mensen die het minder goed hebben getroffen. Omdat het de systeem- en leefwereld dichter bij elkaar brengt. Of omdat het zorgt voor bewustwording en gedragsverandering rond het gebruik van grondstoffen. Er zijn nog heel veel zinvolle stappen te zetten op vele maatschappelijk relevante thema’s.

De bewuste keuze om me alleen nog op deze thema’s te richten, heeft me al veel mooie projecten opgeleverd. Ik zie graag kansen, ga in gesprek met betrokkenen en aan de slag om een stap in de goede richting te zetten.

Wat is mijn meerwaarde?

Opdrachtgevers hebben vaak een sterk inhoudelijke focus en staan voor grote opgaven. Mijn meerwaarde is dat ik die ambitie vertaal naar een concrete eerste stap. Door vragen te stellen en door helder te maken wat er bereikt moet worden en op welke manier. Omdat ik veel spreek en werk met directieleden, maar ook met ouders op het schoolplein, wijkbewoners, veldwerkers en communicatieadviseurs, weet ik verbindingen te leggen die niet altijd vanzelfsprekend zijn.

Ik denk graag in kansen, ga in gesprek met betrokkenen en ga samen aan de slag om een stap in de goede richting te zetten. Dat is mijn werkwijze.

Mijn blogs

Prinses-danseres in kindertijd? Helaas, niet gelukt

Een blog met een persoonlijk randje dit keer. Of, ligt persoonlijk en zakelijk bij mij misschien minder uit elkaar dan ik zou vermoeden? Hieronder een briefje uit mijn middelbare-schooltijd en terugblik naar mijn kindertijd. Vroeger wilde ik prinses-danseres worden, echt waar. Ik realiseerde me op dat moment niet dat je dan ten minste naar een […]

Welke rol verwacht jij van de overheid?

De voorbereidingen voor het Duurzaamheidscafé van 26 maart a.s. hebben me aan het denken gezet. Wil ik dat de overheid, dus zowel het Rijk als mijn eigen gemeente, me dingen oplegt, zodat ik sneller kan bijdragen aan een verlaging van de CO2-uitstoot? Of wil ik dat ik gewoon op alle onderdelen zelf bepaal wat en hoe ik […]

Monique (45) leert lezen en schrijven

Ik sprak Monique. Ze is 45 jaar en woont in Hatert in Nijmegen. Ze is laaggeletterd. In haar geval betekent dat dat ze niet goed kan schrijven en moeilijk kan lezen. Rekenen kan ze behoorlijk goed.

Hoe is het om als Syrische vluchteling in Nederland te komen?

Hier kun je als docent met je klas over spreken. Maar hoe kun je een beter antwoord op deze vraag krijgen dan van een Syrische vluchteling zelf?