Skip to main content

Een Circulaire Raad om circulair ondernemen in onze regio serieus op de kaart te zetten. In mijn eigen stad? Daar moet ik bij zijn!

De afgelopen jaren ben ik flink besmet met de uitdaging om te kijken op welke manier ik mijn eigen voetafdruk kan verlagen. Minder spullen kopen, anders reizen, anders eten. Dat lukt aardig en kan nog steeds veel beter.

Als zelfstandig ondernemer heb ik geen bedrijfspand, machines en een productieproces waar ik het circulair ondernemen zou kunnen toepassen. Toch intrigeert het onderwerp me enorm. Hoe mooi zou het zijn als je, wat je als individu op je eigen leven kunt toepassen, op grotere schaal voor je bedrijf, je product en je bedrijfsvoering kunt doen? Dus toen ik de uitnodiging van RVN@ Circulair ontving, wist ik: daar moet ik bij zijn!.

Afgelopen vrijdag, 10 februari, was het zover en stond ik tussen al deze circulaire mensen op de foto (zoekplaatje).

circulair ondernemen

Circulair ondernemen betekent een nieuwe manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen en het voorkomen van afval en verspilling. In de circulaire economie kijk je naar de hele levensduur van een product. Niet alleen: wat doe je als het product afgeschreven is, maar ook: hoe kun je iets op zo’n manier ontwerpen dat de grondstoffen steeds opnieuw, zonder verlies van kwaliteit, ingezet kunnen worden.

Daarnaast denken circulaire ondernemers na over hoe zij grondstoffen na gebruik door anderen weer terugkrijgen. Hier horen nieuwe business- en verdienmodellen en andere vormen van ketensamenwerking bij.

Ik heb zelf gemerkt dat je op persoonlijk niveau circulair kunt handelen door goed na te denken over wat je met je spullen doet als ze ‘op’ zijn en hoe je nieuwe spullen vergaart. Maar het levert nog iets anders (onvoorzien) op dan alleen het tegengaan van verspilling: het geeft voldoening en creativiteit en het werkt ook nog eens aanstekelijk.

Die voldoening zal ook optreden bij ondernemers als ze circulaire bedrijfsvoering gaan toepassen, want goed doen, voelt goed. En het gaat ook mooie voorbeelden opleveren, mooie verhalen, je wordt een rolmodel voor anderen. Hoe tof is dat? Win-winst noem ik dat.

Circulariekoek

Circulariekoek van van Eigen Deeg presenteerde deze middag de Circulariekoek: een koekje gemaakt van gered brood (bakkers hebben immers een overproductie om te voorkomen dat ze ‘nee’ moeten verkopen). En ze zijn verpakt in een plastic-vrije, volledig composteerbare verpakking. Verantwoord snoepen dus! Een typisch voorbeeld van circulair ondernemen, vernieuwend zijn en met dit verhaal anderen weer inspireren.

voorbeeld circulair ondernemen

Circulaire raad

De Circulaire Raad werd op 10 februari officieel als aanjager van het regionale circulaire programma gepresenteerd. RVN@: “Hierin nemen overheid, onderwijs en ondernemers plaats. Zij hebben als doel concrete projecten in een verbindend regionaal circulair programma uit te voeren.”

“Laat Circulaire economie geen modewoord zijn.”

Bart de Bruin, voorzitter Circulaire Raad: “De sleutel om tot een circulaire economie te komen is dat het economisch wiel in de hele productketen draait. Als dat lukt, dan komt het goed met de circulaire economie. Als dat niet lukt, dan wordt circulaire economie straks net zo’n modewoord als duurzaam ondernemen, zonder verdere inhoud. Dat willen we uiteraard samen voorkomen.”

Kijk, en daar hou ik dus van. Niet alleen mooie woorden, maar focus op gezond ondernemerschap. Want als het met je bedrijf economisch niet goed gaat, staan investeringen in het kader van circulair denken niet bovenaan je prioriteitenlijst.

Mogelijke financiering circulair ondernemen

BNG Duurzaamheidsfonds, een fonds ter aanvulling op (regionale) duurzaamheidsfondsen, verstrekt alleen leningen aan ondernemers die bijdragen aan het gemeentelijke of provinciale duurzaamheidsbeleid. Projecten en initiatieven die in aanmerking komen voor een lening vanuit het BNG Duurzaamheidsfonds, dragen bij aan verduurzaming van het milieu (ecologisch verduurzamen), de mens (sociaal-cultureel verduurzamen) of de markt (economisch verduurzamen).

Kijk voor meer informatie op deze link.

Ik ben benieuwd naar ervaringen van ondernemers die via dit fonds middelen hebben kunnen besteden.

Boekentip

circulair ondernemen voor dummies

Een toegankelijk boek voor iedereen die meer wil weten over een circulaire economie, die behoefte heeft aan een heldere uitleg en die op zoek is naar tips en tricks om de principes ervan zelf in praktijk te brengen: De kleine Circulaire economie voor Dummies

Tip: bestel dit boek bij Youbedo, dan steun je een goed doel en je betaalt net zo veel als bij bol.com.

Platform RVN@

Verder lanceerde RVN@ het platform Startpunt Circulair. Hierop zijn voortaan alle circulaire projecten, producten, programma’s, subsidieregelingen, nieuws en evenementen te vinden.

Trots en nieuwsgierig naar circulair ondernemen

Ik ga de activiteiten van deze mooie club op de voet volgen, ben er trots op dat we dit in de regio zo oppakken. En heel nieuwsgierig naar het vervolg.

Bronvermeldingen:

BNG Duurzaamheidsfonds

YoubeDo

RVN Hub

Van Eigen Deeg