Sterk Techniek

Sterk Techniek Onderwijs regio Rijk van Nijmegen heeft als doel om leerlingen van het vmbo in een vroeg stadium te enthousiasmeren voor techniek en technologie. En daarmee vakmensen voor de toekomst klaarstoomt.

Dit doen zij door positieve voorbeelden te laten zien. Maar ook door leerlingen zelf te laten beleven, ontdekken, ervaren en maken, ook wel de BOEM-aanpak genoemd. Deze aanpak komt terug in de programma’s van Sterk Techniek. Met uiteindelijk als doel dat de leerlingen na het vmbo weten dat ze kunnen kiezen voor een technisch georiënteerde vervolgopleiding.

Bijgaande animatie laat zien op welke manier het bedrijfsleven en het onderwijs hierin samenwerken:

In dit project ben ik coördinator PR & Communicatie, waarin ik externen en de scholen begeleid in de interne en externe communicatie.