Aftrap 50euroweek armoede

De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen organiseert ieder jaar in oktober de Week tegen Armoede. Dit doet zij samen met de Zorgalliantie en de Werkplaats sociaal domein Arnhem & Nijmegen. Het doel van deze week is om het werkveld te inspireren met inzichten uit onderzoek en het onderwijs. Maar ook om het onderwijs bewust te maken van de effecten van armoede en hoe dit het gedrag van mensen beïnvloedt. En hoe je daar als (toekomstig) professional, lees: student, nu in je opleiding al aandacht voor zou moeten hebben. Het is een week waarin er met het netwerk een programma wordt neergezet, waarin allerlei invalshoeken denkbaar zijn.

Zelf ben ik kartrekker armoede voor de Zorgalliantie en lid van het kernteam van de organisatie van de Week tegen Armoede.

De week startte met de aftrap van de #50euroweek

Wat moet een student Rechten met het thema armoede?

Een mooi voorbeeld is het gesprek tijdens het symposium met twee academiedirecteuren, van Rechten en Financieel Economisch Management.
‘Op welke manieren kunnen zij het thema armoede in hun opleidingen programmeren? Hoe zorgen ze ervoor dat hun studenten zich bewust zijn van de effecten van armoede op de inwoners die zij straks als professional tegen gaan komen? En nog dichterbij: zijn de academies zich wel bewust van de financiële zorgen onder de studenten zelf? Voelen deze studenten zich veilig genoeg om dit bij hun docenten aan te kaarten?’ De directeuren gingen met een duidelijke opdracht weg.

Sport en bewegen voor iedereen, voor alle kinderen

Een ander voorbeeld was de bijeenkomst ‘Sport en bewegen voor iedereen’. Dit was georganiseerd door HAN Sport en Bewegen en de Gelderse Sportfederatie.
Vanuit drie verschillende gemeenten werd verteld welke initiatieven er zijn opgetuigd om mensen, en met name kinderen, met een kleine beurs toegang te geven tot sport. Sport is belangrijk vanwege het bewegen zelf, maar doet veel meer. Als je als kind kunt meedoen bij een vereniging groeien sociale vaardigheden, andere competenties en vergroot dit je kansen in het leven. Een belangrijke conclusie in de bijeenkomst was dat je met alle facetten rekening moet houden, dus niet alleen de contributie voor een vereniging, maar ook de kleding, het kopje koffie tijdens een wedstrijd en meer.

Bekijk hier het programma van 2022.

 

Sport en bewegen voor iedereen