Mijn Groene Wijk – burgerinitiatieven

Klant: Gemeente Nijmegen, Stichting Green Challenges
Categorie: Duurzaamheid in de wijk, www.mijn-groenewijk.nl
Opdracht: Ondersteun negen burgerinitiatieven met hulp en budget

De klant

Na het European Green Capital jaar van 2018 wilden de gemeente Nijmegen en de stichting Green Challenges dat de ‘groene’ beweging niet zou stoppen. Om die reden is het project ‘Mijn Groene Wijk‘ tot standgekomen.

Het vraagstuk

Op welke manier is ondersteuning van inwoners nodig om van goede en leuke ideeën naar duurzame acties te komen? Welke behoefte ontstaat er en met welke ideeën zullen inwoners komen?

In negen wijken gaan we initiatieven of acties van inwoners ondersteunen. Die acties hebben een duurzaam karakter. Bijvoorbeeld: meer groen in je wijk, water afkoppelen, meer ruimte voor vogels, gezamenlijk afval inzamelen, et cetera.

Wat bijvangst is, is meer verbinding in de wijk. Het gaat dus niet puur om de duurzame actie, maar ook om het smeden van duurzame relaties in de wijk.

Aanpak

Met samenwerkingspartner Lentekracht zijn we begin 2019 op zoek gegaan naar actieve inwoners of initiatieven die nog niet concreet genoeg waren. Het eerste kwartaal stond dus voornamelijk in het teken van aandacht voor het project vragen en kenbaar maken dat het mogelijk was je hiervoor aan te melden. De belofte: “Wij helpen je om je idee om te zetten naar concrete actie en resultaten en we stellen een budget van maximaal € 5000,- beschikbaar.”

werving

Lentekracht heeft zich voornamelijk bewogen rondom de initiatieven en in de wijk. Mijn rol was die van programmamanager: enerzijds bewaken dat we met de initiatieven een goede verspreiding over Nijmegen zouden garanderen en anderzijds de schakel tussen de opdrachtgevers (stichting en gemeente), de uitvoering (Lentekracht) en de doelgroep (inwoners).

Tevens heb ik de communicatie voor het gehele traject verzorgd. Dat betrof eerst vooral werving voor nieuwe deelnemers en later juist weergave van projecten die opgestart waren.

Resultaten

  • Website www.mijn-groenewijk.nl
  • 9 wijkinitiatieven met een duurzaam karakter, hieronder kort op een rij. De uitgebreide verhalen en films zijn terug te vinden op de website.

En hieronder in een carousel de negen initiatieven