Wat is er nodig om armoede aan te pakken en hoe zetten we ervaringsdeskundigheid in?

Klant: Zorgalliantie, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
Categorie: Armoede en ervaringsdeskundigheid
Opdracht: Verbinden aanpak armoede, oprichten vakgroep ervaringsdeskundigen

De klant

De Zorgalliantie is een kennis- en leernetwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs. Zij werkt samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen. Het netwerk wil gezamenlijk maatschappelijke thema’s oppakken. Eén van deze thema’s is ‘armoede en arbeid’.

Het vraagstuk

De Zorgalliantie had medio 2019 twee concrete vragen:

1 – Zij wilde een vakgroep oprichten met ervaringsdeskundigen om zo het vak van ervaringsdeskundigheid verder te professionaliseren en in te zetten bij de organisaties binnen de Zorgalliantie. Met als doel om uiteindelijk inwoners beter te kunnen bereiken en helpen.

2 – Zij wilde inventariseren voor welke uitdagingen de organisaties binnen de Zorgalliantie staan als het gaat om de aanpak van armoede bij hun klanten of cliënten.

Mijn aanpak

Expertiseteam ervaringsdeskundigen

Om een expertiseteam op te stellen heb ik veel gesprekken gevoerd met mensen die nu al ervaringsdeskundige zijn én met de deelnemende organisaties. Zo kon ik inventariseren wat het in de praktijk betekent, waar organisaties rekening mee moeten houden en wanneer zij het project geslaagd vinden. Al die informatie heb ik gebundeld in een visiedocument, waar het expertiseteam vanaf januari 2020 zelf mee aan de slag kan.

ervaringsdeskundigen

Uiteindelijk heb ik een visiedocument geschreven, waarmee het Expertise Team vanaf januari 2020 zelf mee aan de slag kan.

Aanpak armoede

Voor dit onderdeel van de opdracht ben ik met veel partijen in gesprek gegaan over welke ambities, plannen en mogelijkheden zij zien op dat gebied en over waar zij tegenaan lopen in het waarmaken van deze ambities. De vier hoofdvragen die uit de gesprekken kwamen, diepten we verder uit en gaan we in 2020 nog verder uitrollen.

Versnellingskamer

Resultaten najaar 2019

  • Inventarisatie uitdagingen op het gebied van aanpak armoede
  • Versnellingskamer ‘oprichting expertiseteam ervaringsdeskundigen’, visiedocument en start oprichting
  • Versnellingskamer ‘aanpak armoede binnen de zorgalliantie’ en concreet actieplan

Elma is in de omgang een prettige persoonlijkheid. Ze is open, vriendelijk, kan met iedereen omgaan, is in haar manier van communiceren respectvol. Ze is in staat om anderen mee te krijgen in zaken die belangrijk zijn.

Elma is ook een echte professional. Als je een gesprek met haar hebt, krijg je een bevestiging van de afspraken, checkt ze of ze je vraag goed heeft begrepen en doet een voorstel hoe ze de vraag gaat oppakken. Ze komt haar afspraken na en communiceert hier ook goed over.

Elma is een netwerker. Ze kent veel mensen en organisaties in en rondom het Nijmeegse. En mensen kennen Elma.

Elma behaalt resultaten. Voor ons als Zorgalliantie is ze in staat geweest om in de periode van drie maanden een inventarisatie langs veel partijen te doen, de mensen die ze heeft gesproken enthousiast te krijgen voor een Verhelderingskamer en er mede zorg voor te dragen dat die mensen allemaal komen en ook mee willen doen.

Ze doet haar naam elmacommunicatie eer aan! En we werken komend jaar ook weer graag met haar samen.

Wendy Kemper-KoebruggeProgrammateam Zorgalliantie / Opleider/trainer/adviseur HAN