Skip to main content

Heeft u een laag inkomen en woont u in Nijmegen? Misschien heeft u dan recht op de regelingen die in dit artikel worden genoemd.De gemeente Nijmegen vindt het namelijk belangrijk dat alle inwoners in Nijmegen kunnen meedoen en de juiste ondersteuning krijgen als ze dat zelf niet helemaal kunnen. Vergoeding voor sport, cultuur, hobby en cursussen (vanaf 18 jaar).

 

 

hulp bij schulden

 

Met een laag inkomen kunt u toch meedoen aan sport, fitness, muziek maken, dansen of een cursus volgen. Met de Meedoen-regeling betaalt de gemeente Nijmegen tot € 150,- mee. Bijna 100 organisaties zorgen voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten. U kunt een aanvraag indienen tot 1 juli 2018. Uw bewijs van deelname kunt u het hele jaar in 2018 gebruiken, ook voor activiteiten die doorlopen in 2019. Als u maar begint voor 31 december 2018. De gemeente Nijmegen betaalt rechtstreeks aan de organisatie. U hoeft het geld niet voor te schieten. Kijk op nijmegen.nl en zoek op ‘Meedoen-regeling’. U vindt hier het aanbod aan activiteiten en u kunt een aanvraag indienen. U kunt ook bellen met 14 024.

Vergoeding voor school, sport en hobby’s van uw kind

Wil uw kind bijvoorbeeld op voetbal, naar de scouting, zwemles, muziekles of moet u de ouderbijdrage van school betalen, dan kan Stichting Leergeld financieel bijspringen zodat uw kind kan deelnemen. Stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. Op de website www.leergeldnijmegen.nl vindt u meer informatie. U kunt zich hier aanmelden als u nog geen cliënt bent. Als u al bekend bent bij Leergeld, kunt u via de website een aanvraag indienen. Bellen kan ook, tijdens het spreekuur op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur op 024 – 323 76 44. Stichting Leergeld betaalt rechtstreeks aan de organisatie. U hoeft het geld niet zelf voor te schieten.

Computer voor uw schoolgaande kinderen

Met ingang van het schooljaar 2018 – 2019 wordt de regeling voor de vergoeding van computers veranderd. In juni 2018 volgt meer informatie over de nieuwe regeling. Kijk daarvoor op nijmegen.nl of informeer bij het STIP in uw buurt.

Voordelig 65+ Busabonnement

Er is een voordelig busabonnement voor mensen van 65 jaar en ouder uit Nijmegen. Een busabonnement kost € 10,- per kalenderjaar. U koopt het 65+ busabonnement bij het loket van Breng in de hal van het centraal station. Inwoners van Nijmegen die 65 jaar worden, ontvangen een brief van de gemeente. Met deze brief kunt u uw pas kopen. Heeft u de brief niet meer, bel dan 14 024. Voor meer informatie kijk op www.nijmegen.nl en zoek op ‘bus65’.

Collectieve Aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ)

Samen met de verzekeraars VGZ en CZ biedt de gemeente Nijmegen een Collectieve aanvullende ziektekostenverzekering aan (CAZ). Als u veel zorgkosten heeft kan de CAZ gunstig voor u zijn. De gemeente betaalt een deel van uw premie. Per verzekeraar zijn er 2 pakketten waar u uit kunt kiezen. In de uitgebreide pakketten is het eigen risico meeverzekerd. Op de website www.gezondverzekerd.nl kunt u lezen hoe hoog de premie is en welke kosten vergoed worden. Kijk op website nijmegen.nl en zoek op ‘CAZ’ of bel 14 024.

Individuele inkomenstoeslag

Heeft u al 3 jaar of langer een inkomen op of net boven het bijstandsniveau? Dan kunt u misschien extra geld krijgen. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van uw huishouden en varieert van € 180, – tot € 495, -. U moet deze toeslag aanvragen. Het recht op toeslag vervalt als u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. Kijk op website nijmegen.nl en zoek op ‘inkomenstoeslag’ of bel 14 024.

Individuele studietoeslag

Studeert u aan het mbo, hbo of wetenschappelijk onderwijs, heeft u recht op studiefinanciering en heeft u een beperking? En kunt u door uw beperking naast uw studie niet werken? Dan heeft u misschien recht op de individuele studietoeslag. De individuele studietoeslag is een bedrag van € 150,- per maand. Kijk op nijmegen.nl en zoek op ‘studietoeslag’of bel 14 024.

Bijzondere bijstand aanvragen

U kunt in aanmerking komen voor bijzondere bijstand als u noodzakelijke uitgaven moet doen die u niet kunt betalen. Deze bijstand kan bestaan uit een lening of uit een vergoeding die u niet hoeft terug te betalen. Het kan zijn dat u eerst gebruik moet maken van de Gemeentelijke Kredietbank.

Wat een noodzakelijke uitgave is, hangt af van uw persoonlijke situatie (en uw inkomen en vermogen), maar u kunt bijvoorbeeld denken aan huishoudelijke apparaten, meubels en de kosten van een advocaat of bewindvoerder. Bij de vervanging van apparaten of meubels is het belangrijk dat u eerst een aanvraag doet voordat u uw aanschaf doet en uw oude spullen bewaart. Wacht met de aanschaf tot u een besluit hebt ontvangen op uw aanvraag. Kijk op nijmegen.nl en zoek op ‘bijzondere bijstand’of bel 14 024.

Lening Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Heeft u een laag inkomen en geen geld om een nieuwe koelkast of wasmachine te kopen of uw woninginrichting is aan vervanging toe? Dan kunt u hiervoor een lening aanvragen. De hoogte van het bedrag dat u maximaal kunt lenen is:

Alleenstaande: € 1.982,- u betaalt met rente € 2.159,- in 36 maanden. Echtpaar/samenwonenden: € 2.808,- u betaalt met rente € 3.059,- in 36 maanden.

Wij toetsen en registreren uw aanvraag van een lening bij Bureau Kredietregistratie (BKR). Het aanvraagformulier vindt u op nijmegen.nl en zoek op ‘lening GKB’ of bel 024 – 329 80 40.

Kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

U komt misschien in aanmerking voor kwijtschelding voor de afvalstoffenheffing, de waterzuiveringsheffing en de belasting voor één hond. Kijk op de website www.bsr.nl en klik op ‘kwijtschelding’ of bel 0344 – 70 47 04.

Krijgt u de juiste huur- en/of zorgtoeslag?

Om alle kosten te kunnen betalen kunt u in aanmerking komen voor aanvullingen en toeslagen. Belangrijke toeslagen zijn de zorg- en de huurtoeslag die u kunt aanvragen bij de Belastingdienst.

Bent u er niet zeker van dat u gebruik maakt van alle regelingen waar u recht op heeft, meldt u dan aan voor een bezoek van de formulierenbrigade van Het Inter-lokaal: www.Inter-lokaal.nl/formulierenbrigade of bel Locatie West, 2e Oude Heselaan 386, 024 – 322 22 27 of Locatie Dukenburg, Meijhorst 70-39, 024 – 344 85 57.

Juridische ondersteuning

Heeft u vragen over wetten en regels waar u mee te maken heeft? Voor gratis juridische informatie en ondersteuning kunt u terecht bij de Sociaal Raadslieden. Zij kunnen onder andere u helpen bij het schrijven van een brief of een bezwaarschrift of bemiddelen bij instanties. De dienstverlening is onafhankelijk. Bel voor een afspraak 14 024.

Schulden voorkomen

Wilt u overzicht krijgen in uw inkomsten en uitgaven en leren hoe u uw geld zo slim mogelijk kunt besteden, doe dan mee aan een budgettraining. In 6 bijeenkomsten van 2 uur krijgt u nuttige tips en oefening over beter uitkomen met uw inkomen.

Voor de training kunt zich aanmelden bij gkb@nijmegen.nl of bel 024 – 329 8040.

Dreigt er een betalingsachterstand en wilt u erger voorkomen kijk dan op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Na het invullen van wat gegevens over uw situatie krijgt u op maat een stappenplan, informatie, handige tips en voorbeeldbrieven.

Hulp bij schulden

Vraag hulp aan bij het oplossen van uw schulden. Bureau Schuldhulpverlening gaat samen met u kijken of en hoe we uw schulden op kunnen lossen. Kijk op website nijmegen.nl en zoek op ‘schuldhulpverlening’ of bel 024 – 329 80 40.

Voorkomen van schulden F!X

Heeft u moeite met het betalen van uw rekeningen? In samenwerking met Het Inter-lokaal kan de gemeente Nijmegen u F!X aanbieden. F!X bestaat uit budgetbeheer en budgetcoaching. Bel bureau Schuldhulpverlening 024 – 329 80 40 of mail aanmelding@fix-nijmegen.nl.

Website gemeente Nijmegen

Informatie en aanvraagformulieren over inkomensondersteunende regelingen van de gemeente vindt u op nijmegen.nl De meeste regelingen kunt u digitaal aanvragen met uw DigiD, maar u kunt altijd een aanvraagformulier printen.

Heeft u geen computer?

Kom dan naar de Stadswinkel, Mariënburg 30. Hier kunt u gratis gebruikmaken van een computer. U kunt hier ook vragen om een formulier op papier.

Hulp nodig bij uw aanvragen?

Ga naar een Stip (Stedelijk Informatiepunt) in uw buurt. U kunt hier terecht voor informatie en hulp bij het aanvragen van een regeling. Voor de openingstijden kijk op www.stipnijmegen.nl of bel 088 – 001 13 00. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een regeling en u heeft een DigiD, neem dan uw gebruikersnaam en wachtwoord mee.

Adressen Stips

▶ Centrum: buurtcentrum ’t Oude Weeshuis, Papengas 8, mail: centrum@stipnijmegen.nl

▶ Dukenburg: wijkcentrum Dukenburg, Meyhorst 70-39, mail: dukenburg@stipnijmegen.nl

▶ Lindenholt: open wijkschool InterAcker, Zellersacker 10-03, mail: lindenholt@stipnijmegen.nl

▶ Midden: voorzieningenhart ’t Hert, Thijmstraat 40, mail: midden@stipnijmegen.nl

▶ Nieuw West: wijkcentrum Opmaat, winkelcentrum Notenhout, Symphoniestraat 166

▶ wijkcentrum Heseweide, Daniëlsplein 3 en Boskapel, Graafseweg 27 mail: nieuw-west@stipnijmegen.nl

▶ Oost: voormalige bibliotheek, Elzenstraat 4, mail: oost@stipnijmegen.nl

▶ Oud-West: wijkcentrum Titus Brandsma, Tweede Oude Heselaan 386, mail: oud-west@stipnijmegen.nl

▶ Zuid: Hart van Hatert, Couwenbergstraat 14, mail: zuid@stipnijmegen.nl

▶ Noord, Thermiongebouw, Thermionpark 16 Lent, mail: noord@stipnijmegen.nl