Over

Klant: Divosa, Sociaal Werk Nederland, LCR, NVVK en VNG
Url: www.schouderseronder.nl
Categorie: Hulp bij schulden

(illustratie header home gemaakt door Loko Cartoons)

Projectbeschrijving

De vijf hierboven genoemde partijen hebben het programma ‘Schouders Eronder’ opgezet om te kijken op welke manier gemeenten ondersteuning nodig hebben op het gebied van de uitvoering van de schuldhulpverlening. Maar ook om op te halen wat lokaal goed gaat. Ik was gangmaker voor het programma in de gemeente Nijmegen.

Uitdaging

Er is al veel geïnitieerd en diverse partijen uit de gemeente zijn betrokken bij de aanpak van schulden in Nijmegen. Hoe werken deze partijen samen? Weten zij mensen met schulden te vinden? Wat is er nodig om nog sneller de juiste hulp te bieden en hoe kun je lerende organisaties stimuleren?

Oplossing

In Nijmegen was een flinke start gemaakt met de introductie van de Financieel Expert in de Wijk. Een nieuwe voorziening die ervoor zorgt dat hulp vragen laagdrempeliger is en dat men in de eigen wijk terechtkan voor hulp. Deze expert zorgt vervolgens voor het juiste hulptraject en de juiste doorverwijzing.

Ik ben met allerlei partijen in gesprek gegaan om op te halen op welke manier zij bijdragen aan het succes van de Financieel Expert, maar ook waar behoefte aan is en waar volgens hen nog meer winst te behalen is.

Ik organiseerde een symposium om professionals die veel in contact komen met mensen met (mogelijk) financiële problemen te informeren over de financieel expert en hen handvaten te geven voor het signaleren van financiële zorgen en het bespreekbaar maken ervan. Daarnaast verspreidde ik de inhoud in allerlei varianten naar lastiger te bereiken doelgroepen/verwijzers, zoals huisartsen.

Ten slotte maakte ik, samen met partners, een animatie, waarin het aanbod en de werkwijze van de Financieel Expert in 1 minuut werd uitgelegd.

Resultaten

  • Toegang lokale partijen tot kennisbijeenkomsten Schouders Eronder
  • Symposium in Nijmegen
  • Verspreiding relevante informatie naar verwijzers
  • Actieve rol op social media, met name LinkedIn
  • Communicatiemiddelen Financieel Expert in de Wijk
  • Interview in Binnenlands Bestuur