We zochten iemand die een bijeenkomst wilde begeleiden om te komen tot een uitvraag voor een regionale communicatiestrategie: een communicatiestrategie rond klimaatbestendigheid van de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal.
Elma heeft deze bijeenkomst naar tevredenheid voorbereid en begeleid. Met een gedegen voorbereiding, pro-actief, ruim op tijd begonnen en creatief nagedacht over een alternatief voor een fysieke bijeenkomst, vanwege de corona-restricties.
De online meeting, door haar voorgezeten, verliep erg prettig en succesvol. Een prettig persoon om mee te werken, heeft affiniteit met het werkveld duurzaamheid en zoekt snel contact bij vragen of onduidelijkheden. Ze laat zaken niet ‘sudderen’. Zou leuk zijn om nog een keer samen te werken.

Arthur HofstadProjectleider Regionale Adaptatie Strategie

Op 12 juni 2019 ondertekende manifestpartijen de Regionale Klimaat Adaptatie Strategie (RAS) Rijk van Maas en Waal.
2020 is het jaar van de start van de uitvoering van de plannen. Een van de onderdelen van die uitvoer is het opzetten van een communicatiestrategie.

Ik kreeg het verzoek om een bijeenkomst voor te bereiden en te begeleiding. Die bijeenkomst moest leiden tot een uitvraag voor een regionale communicatiestrategie: een communicatiestrategie rond klimaatbestendigheid van de regio Rijk van Nijmegen en Land van Maas & Waal

Manifest RAS

Voorbereiden en begeleiden online sessie

Vanwege het Corona-tijdperk besloten we de bijeenkomst te verplaatsen naar een online sessie. De deelnemers, vertegenwoordigers van de provincie, waterschap rivierenland, de Bastei, Talis, Spectrum Elan en verschillende gemeenten, kregen van tevoren ‘huiswerk’ op ter voorbereiding.

Tijdens de sessie deelden ze:

  • wanneer vinden we de campagne geslaagd?
  • wie hebben we dan bereikt?
  • tot welk gedrag hebben we dan aangezet?

gespreksleider online

De sessie leverde voldoende input op om een compleet, goed doordachte uitvraag te formuleren.

Geslaagd

De sessie was geslaagd, de input is waardevol en verhelderend. Een van de vragen uit de mentimeter: Wat neem je mee vanuit deze bijeenkomst?

Oogst bijeenkomst