Financieel fit Rijk van Nijmegen

Over

Klant: RVN@, Moedige Dialoog, Sociaal Werk Nederland en Rabobank Nederland
Url: www.financieelfit-rijkvannijmegen.nl
Categorie: Financiële zelfredzaamheid

Projectbeschrijving

De Moedige Dialoog is een programma dat zich landelijk inzet voor het thema Financiële zelfredzaamheid van kwetsbare groepen. Lokaal zet RVN@ zich in voor dezelfde doelgroepen. Vanuit de Moedige Dialoog sloot ik mij bij RVN@ aan als kwartiermaker.

Opdracht

Als kwartiermaker heb ik samen met de aanjagers vanuit Rabobank Rijk van Nijmegen het netwerk op de hoogte gebracht van onze plannen en enthousiastelingen gezocht om zich bij onze beweging aan te sluiten. Tevens hebben we lopende projecten een platform geboden en geholpen waar wenselijk en nodig door het netwerk of kennis of middelen te verschaffen om projecten verder te krijgen.

En hoe verder…?

Afgelopen november hebben we met een betrokken groep gesproken over hoe we plannen en ambities om kunnen gaan zetten in daadwerkelijke resultaten.

Vanuit de groep is interesse aangegeven om te focussen op:

 • huishoudens
 • jongeren 18-/18+
 • werkende armen
 • ouderen

De werkgroepen gaan aan de slag om te kijken wat er nu ontbreekt voor deze doelgroepen en wat er nodig is. Daarnaast blijven we landelijk nauw verbonden met de Moedige Dialoog om daar de koppeling met werkende modellen en interventies te leggen.

Zoals bijvoorbeeld met betrekking tot een te ontwikkelen werkgeversdesk, waar werkgevers hulp krijgen bij het helpen van hun medewerkers met financiële problemen. Een werknemer met schulden en loonbeslag kost een werkgever gemiddeld ca € 13.000 per jaar.

Resultaten

 • Actieve koppeling landelijke initiatieven door Moedige Dialoog
 • Opstart werkgeversdesk
 • Ondersteuning lokale initiatieven, bijvoorbeeld zakgeldproject
 • Aansluiting bij platform Armoede en Schulden
 • Uitbreiding netwerk door diverse bijeenkomsten
 • Thema in de regio op een bredere agenda
 • Grote zichtbaarheid op social media