Verbinden aanpak armoede, oprichten vakgroep ervaringsdeskundigen

Over

Klant: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Zorgalliantie en Werkplaats Sociaal Domein Nijmegen
Categorie: Armoede en ervaringsdeskundigheid

Projectbeschrijving

De Zorgalliantie is een netwerk van organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg en onderwijs, samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met als doel de professionaliteit, het innovatie- en samenwerkingsvermogen van de deelnemers uit de praktijk en het onderwijs te vergroten.

Een van de thema’s is Armoede en Arbeid.

Vakgroep ervaringsdeskundigen

Binnen de HAN wordt er al gewerkt met ervaringsdeskundigen in het onderwijs. Binnen de zorgalliantie wordt ook steeds vaker gekeken naar de mogelijkheid om gebruik te maken van ervaringsdeskundigen, of er wordt ook al mee gewerkt.

Het doel van dit project is om een vakgroep op te richten, waardoor:
• ervaringsdeskundigen een relevante positie in een organisatie kunnen innemen,
• organisaties en professionals gebruik kunnen maken van de kennis en competenties die deze nieuwe professional met zich meebrengt,
• we inwoners beter kunnen bereiken, doordat deze nieuwe professional vertrouwen en herkenning bij de inwoner wekt.

In september organiseren we een versnellingskamer op deze vakgroep meer handen en voeten te geven, onder andere aan de hand van de partnerschapskaart met de vraag ‘wanneer vinden we de vakgroep succesvol?’

ervaringsdeskundigen

Aanpak Armoede

Na een ronde langs (een deel van) de partijen van de alliantie, werden er een aantal gezamenlijke uitdagingen met betrekking tot de aanpak van armoede geformuleerd.

Zo worstelen meerdere partijen met het vinden van ondernemers en ZZP’ers met schulden, bijvoorbeeld ook vanuit de agrarische hoek. Een ander vraagstuk is bijvoorbeeld hoe je ervoor kunt zorgen dat nieuwkomers niet direct in financiële nood terechtkomen. In oktober 2019 organiseren we een versnellingskamer, waar we enkele van deze onderwerpen bespreken en waarna we met elkaar gaan bepalen op welke manier we dit  versneld kunnen gaan oppakken.

Versnellingskamer

Resultaten najaar 2019

  • Inventarisatie uitdagingen op het gebied van aanpak armoede
  • Versnellingskamer ‘oprichting vakgroep ervaringsdeskundigen’ en start oprichting vakgroep
  • Versnellingskamer ‘aanpak armoede binnen de zorgalliantie’ en concreet actieplan