Mijn Groene Wijk

Over

Klant: Gemeente Nijmegen, Stichting Green Challenges
Url: www.mijn-groenewijk.nl
Categorie: Duurzaamheid in de wijk

Projectbeschrijving

Na het European Green Capital jaar van 2018 wil Nijmegen dat de beweging om duurzame stappen te zetten, niet ophoudt. Om die reden is het project ‘Mijn Groene Wijk’ tot standgekomen.

In negen wijken gaan we initiatieven of acties van inwoners ondersteunen. Die acties hebben een duurzaam karakter, wat op allerlei manieren ingevuld kan worden: meer groen in je wijk, samen iets nieuws creëren van bijvoorbeeld restmaterialen, meer ruimte voor vogels, gezamenlijk afval inzamelen, et cetera.

Wat erboven hangt is dat ieder initiatief ook tot samenwerking in de wijk leidt. Het gaat dus niet puur om deze actie, maar ook om het smeden van duurzame relaties in de wijk.

MijnGroeneWijk

Stand van zaken en hulp aan de wijken

Het project is begin 2019 van start gegaan en in de loop van het jaar kunnen nieuwe initiatieven zich melden. Met een maximum van 9 initiatieven.

We zullen de initiatieven ondersteunen met behulp van:

  • formuleren actie en plan van aanpak
  • begeleiding bij de realisatie van het initiatief
  • een wijkbudget van maximaal € 5.000,- te besteden aan materialen, bijeenkomsten, et cetera.

Resultaten

  • Website www.mijn-groenewijk.nl
  • Hazenkamp: gezamenlijk footprint omlaag brengen
  • Weezenhof: meer vogels en bijen in de wijk